Waarom controle?

Licht uit, noodverlichting….

Als het goed is gaat in noodsituaties waarbij het licht uitvalt de noodverlichting aan. Dit gaat gepaard met verlichte bordjes die naar de dichtstbijzijnde uitgang verwijzen. Maar om verzekerd te blijven van een goede en veilige situatie moet er wel wat werk worden verzet.

Net als bij veel andere veiligheidsinstallaties is ook noodverlichting aan veroudering onderhevig. Zo zal de accu in de meeste gevallen na 4 jaar aan vervanging toe zijn en kunnen elektronische componenten defect raken. Bij geen of achterstallig onderhoud kan het proces van veroudering zeer snel gaan, wat uiteindelijk kan leiden tot het uitvallen van de noodverlichting en dus tot onnodige kosten.

Onderhoudsdienst Noodverlichting

Noodverlichting dient primair om de veiligheid van personen in een openbaar gebouw of op de werkplek te garanderen. De noodverlichting stelt aanwezigen in staat om bij een calamiteit het gebouw, of de werkplek op tijd te verlaten. Een goede noodverlichtingsinstallatie kan paniek voorkomen en een ontruiming snel en ordelijk laten verlopen.

Het Arbobesluit verplicht elke werkgever in artikel 3.7, 3.9 en 8.4 om adequate noodverlichting en veiligheidssignalering aan te brengen op elke arbeidsplaats waar werknemers tewerkgesteld worden (zowel in kantoorgebouwen, industrie als elke andere arbeidsplaats). Het artikel 1.1 definieert de arbeidsplaats als: iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. Zowel eigenaars  als werkgevers zijn dus verantwoordelijk voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie.

Onderhoudsverplichting

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. Zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als in de Arbo-wet is dit opgenomen. Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie en valt derhalve onder een periodieke onderhoudsplicht.

In de praktijk houdt dit in dat minstens één keer per jaar een noodverlichting systeem moet worden geïnspecteerd. Regelmatige controle en onderhoud zijn belangrijk en noodzakelijk.
De eigenaar en/of gebruiker van de installatie zal een erkend deskundige moeten aanwijzen om het systeem te controleren, te onderhouden en alle daartoe noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren.

 

Offerte