Omgaan met alarmmeldingen

Als receptiemedewerker is het van belang te weten hoe u handelt bij een alarmmelding. In deze cursus leert u onder meer gesprekstechnieken bij het aannemen van een alarmmelding in uw organisatie, relevante formulieren invullen, bepalen welke melding u moet doen, hulpverleners gericht voorzien van de juiste informatie. De cursus is zeer praktijkgericht, waardoor u bij een alarmmelding in de praktijk direct adequaat handelt. Na afloop ontvangt u een certificaat van het NIBHV.
Offerte