Hoofd BHV cursus / BHV Coördinator

Wat houdt de hoofd BHV cursus in?

Een hoofd BHV cursus is een opleiding bestemd voor personen die in een bedrijf of instelling (gaan) functioneren als Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening. U vervult een (middel)managementfunctie binnen uw bedrijf of instelling.

De meest belangrijke taak van een hoofd BHV is het inrichten en borgen van het veiligheidsbeleid van een organisatie. Met name is deze persoon beleidsmatig bezig, maar in een aantal organisaties vervult het hoofd BHV ook de rol BHV coördinator of van ploegleider. Bij de andere functies ben je dus wel operationeel bezig.

Wat is een BHV coördinator?

Een BHV coördinator heeft taken die voorbereidend en/of operationele zijn. Bij noodsituaties is de coördinator het aanspreekpunt voor de openbare hulpverleningsdiensten. Bovendien geeft de coördinator leiding aan de ploegleiders of stuurt aan. Als er sprake is van een noodsituatie dan overlegt de coördinator met het hoofd BHV of wat er op dat moment nodig is.

Waarom een BHV cursus?

De werkgever is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Arbeidsomstandighedenwet. Dit kan hij geheel zelf op zich nemen maar in veel gevallen delegeert de werkgever deze verantwoordelijkheid.

Daar elke medewerker voor zijn taak instructie of opleiding dient te krijgen (art 8 Arbowet), kan de werkgever ervoor kiezen om een coördinator hoofd BHV (CHBHV) op te leiden. De hoofd BHV (CHBHV) zal voor de werkgever beleid ontwikkelen aangaande de Bedrijfshulpverlening. Verder zal de hoofd BHV zorg dragen voor de organisatie van de Bedrijfshulpverlening zodat deze operationeel is en blijft. De hoofd BHV is met name een beleidsmatige functie.

Is een hoofd BHV cursus verplicht?

Nee, dit is niet verplicht. Werkgevers zijn op basis van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om te zorgen dat de medewerkers gezond en veilig blijven. Daarnaast moeten zij zich laten bijstaan door bedrijfshulpverleners.

Meer informatie over de hoofd BHV cursus

Meer informatie over de hoofd BHV cursus van B&V Partners in Veiligheid is hieronder weergegeven. Bekijk de meest actuele cursusdata op ons inschrijfportaal. Heeft u liever een maatoplossing? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan via het maatwerkofferteformulier.
Lees meer
Doelgroep
De opleiding is bestemd voor personen die in een bedrijf of instelling (gaan) functioneren als Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening. U vervult een (middel)managementfunctie binnen uw bedrijf of instelling.

Doelstelling
Na het volgen van deze opleiding kan de Coördinator/Hoofd BHV

 • Het beleid met betrekking tot BHV ontwikkelen en implementeren in uw organisatie;
 • Optreden als vertegenwoordiger van de werkgever;
 • Werken binnen het kader van wettelijke regelingen;
 • Een BHV netwerk opbouwen met personen binnen uw bedrijf en daarbuiten.
Inhoud van de opleiding
Algemeen

 • Bedrijfshulpverlening;
 • Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening.
Wettelijk kader

 • Huidige Arbeidsomstandighedenwet ;
 • Europese wetgeving;
 • Het bouwbesluit;
 • Basishulpverlening;
 • De gebruiksvergunning;
 • Uitvoering wetten en besluiten.
Interne uitvoering BHV

 • Organisatie van de BHV;
 • Gericht gevende factoren;
 • Verplichting voor de werkgever;
 • BHV en de risico-inventarisatie en evaluatie;
Schriftelijke vastlegging BHV

 • Ontruimingsplan;
 • BHV plan;
 • Bedrijfsnoodplan;
 • Communicatieplan;
 • Beheersplan;
 • Opleiding en oefenplan.
Opleidingen

 • Keuze van de BHV-opleiding binnen uw bedrijf;
 • Geoefend blijven.
Alarmering- en waarschuwingsprocedures

 • De melding en de eerste handelingen;
 • Alarmering- en waarschuwingssystemen.
 Deskundige diensten

 • Arbodienst;
 • Externe hulpverleners;
Werkwijze
Het accent van de opleiding ligt op de toepassing in de praktijk. De opleiding zal worden gegeven door twee instructeurs die materiedeskundig zijn op het gebied van Bedrijfshulpverlening, Zorgplicht, Arbo wetgeving en Preventie. Door het werken met twee instructeurs ontstaat er een intensieve begeleiding.

Examinering NIBHV
De opleiding wordt afgesloten met theorie examen en een schriftelijk examen van een projectopdracht. De te maken projectopdracht zal een op maat gemaakt beleidsstuk worden dat geheel is in te passen in uw eigen BHV-organisatie. Dit document zal onafhankelijk worden getoetst door een tweetal materie deskundigen.

Documentatie
Syllabus Coördinator BHV / Bedrijfshulpverlening van het NIBHV.

Tijdsplanning
24 uur (2 dagen van 8 uur en na 18 weken de 3e dag) inclusief examen. Voor het uitwerken van de projectopdracht moet u vanuit de 0 situatie 40 tot 60 studie-uren incalculeren.

De lesdag is van 8:30 t/m 17:00 uur

Prijs
€1021,- per cursist

Inbegrepen in cursusprijs
In de cursusprijs zijn alle kosten inbegrepen, zoals:

• Lesmateriaal • Gebruik van instructiemateriaal • Inzet ervaren gecertificeerde instructeur • Examen- en certificeringskosten van het NIBHV • Uitgebreide lunch, koffie- en theearrangement
Offerte