Herhaling omgaan met alarmmeldingen

Opleiding Omgaan met Alarmmeldingen

Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor receptiemedewerkers en beleidsmakers die behoren te weten hoe te handelen bij een alarmmelding. Aan deze opleiding worden geen specifieke toelatingseisen gesteld.

Doelstelling

Het doel van de opleiding Omgaan met Alarmmeldingen is dat de receptie medewerk(st)er leert hoe te handelen bij een melding van een incident of calamiteit. Door gebruik van de juiste gesprekstechnieken en door het volgen van de juiste procedure(s) zal hij/zij adequaat kunnen handelen.

Inhoud van de opleiding

De deelnemer:

 • Kan gesprekstechnieken toepassen in een situatie waarbij een melding wordt gemaakt van een incident en/of calamiteit zoals:
  • vragen stellen en doorvragen;
  • gevoel reflecteren;
  • tussentijds en aan het einde samenvatten.
 • kan gegevens registeren op relevante formulieren zoals:
  • meldingsformulieren;
  • vervolgformulieren;
  • het logboek.
 • kan op basis van het meldingsformulier en flowcharts bepalen welke hulpverlening gealarmeerd dient te worden.
 • kan voor de alarmering van hulpverlening zorgen en hen voorzien van de juiste informatie zoals:
  • gegevens over het incident en/of calamiteit;
  • de BHV-organisatie en andere betrokken functionarissen;
  • externe hulpverlening, brandweer, politie en/of ambulance.
 Werkwijze

De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van de cursus ligt op de praktijk.

Certificering

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat Omgaan met Alarmmeldingen van het NIBHV.

Documentatie

Handleiding “Omgaan met Alarmmeldingen”.

Tijdsplanning

1 dag a 8 uur inclusief praktijk toets.
Offerte