Instructeur BHV “Brand en Ontruiming”

De opleiding Instructeur BHV “Brand en Ontruiming” is bestemd voor personen die in uw instelling (gaan) functioneren als instructeur Bedrijfshulpverlening met de specifieke module Brand en Ontruiming.

  • In 10 dagen uw diploma instructeur BHV – Brand en Ontruiming van het NIBHV behalen.
  • Tussentijdse toets en examen.
  • Zeer hoog slagingspercentage
  • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Goede leslokalen, uitstekende faciliteiten, lunch en bereikbaarheid.

Interesse? Stuur een mailtje naar planning@partnersinveiligheid.nl voor meer informatie

Lees meer
Inleiding
De cursist is na het behalen van het diploma bevoegd door het NIBHV om als instructeur BHV op te treden voor de onderdelen brand en ontruiming. Er is tevens de mogelijkheid om de opleiding Instructeur BHV – eerste hulp bij ons te volgen om de volledige bevoegdheid tot het geven van BHV opleiding en herhaling te verkrijgen

Inhoud
Kennis- en vaardigheden
Cursisten worden geschoold in het geven van instructies en hoe zij hun vaardigheden over kunnen brengen op de cursisten

Mondeling “Achtergronden BHV-wetgeving”
Cursisten worden hier geschoold in de wetgeving waaruit de BHV naar voren komt. Zij krijgen d.m.v. een cases voor het opzetten van een BHV-organisatie en wat hierbij komt kijken

Kennis- en Vaardigheden training Brandbestrijding
Cursisten worden hierbij getraind in ontruiming, omgang met blusmiddelen en de achtergrondkennis.

Toelatingsexamen
Tijdens deze dag wordt van het Mondeling, Kennis en Vaardigheden een toelatingsexamen afgenomen.

Voorbereiding Table Top/ Theorie- en Praktijk lesgeven
De eerste stappen op weg naar het verzorgen van een BHV les.

Table-top
Het verzorgen van een ontruiming instructie dmv de Kolb methoden.
Theoretische onderbouwing en Table-top oefening.
Cursisten leren hoe er effectief ontruimd moet worden en met welke gevaren zij te maken kunnen krijgen.

Brand & Ontruiming
De cursist verzorgt een theorie en praktijkles voor een groep van cursisten.
Het werken met een lesplan, coachen en feedback geven.

Examen afsluitend
Tijdens deze dag wordt van het examen instructeur Bedrijfshulpverlening afgenomen.
Toetsing d.m.v. eindexamen

De lesdag duurt normaal gesproken van 8:30 tot 17:00 uur met een half uur lunchpauze.

Toelating
Voor deze opleiding hoeft u geen specifieke vooropleiding te hebben. Om tot een goed resultaat te komen is een hoog veiligheid gevoel en affectie met de Bedrijfshulpverlening organisatie aan te bevelen. Gezien de zwaarte van deze opleiding adviseren wij een mbo opleiding en/of werkniveau te hebben.

Indien de cursist niet in bezit is van een geldig bhv certificaat wordt het diploma Instructeur Bedrijfshulpverlener niet verstrekt.
Indien de cursist al als instructeur staat geregistreerd bij het NIBHV is bovenstaande niet meer van toepassing

Toelatingsexamen / Eind Examen
Tussentijds zal er door een toelatingsexamen het niveau van de cursisten worden geëxamineerd dmv een theorie toets en een vaardigheden toets. Bij het positief afsluiten van dit toelatingsexamen wordt de cursist toegelaten voor tot het eindexamen.
De opleiding wordt afgesloten met een eindexamen. Bij voldoende resultaat leidt dit tot een landelijk erkend diploma “Instructeur bedrijfshulpverlening” van het NIBHV.
Indien de cursist niet geslaagd is voor het eindexamen zijn er gedurende het jaar, twee momenten waarop de cursist aan een herexamen kan deelnemen. Deze dagen worden door het NIBHV georganiseerd op een nader te bepalen locatie en tijdstip.

Werkwijze
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. Het accent van de opleiding ligt op de toepassing in de praktijk. Om tot een goed resultaat te komen zal de cursist zich goed moeten voorbereiden en zal er een groot deel thuisstudie zijn.

Let op: Opleidingsplaats Amersfoort
B&V Partners in Veiligheid / Meander medisch centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort


Kosten Instructeur Bedrijfshulpverlener Blended Learning Brand en Ontruiming

Opleiding Instructeur Brand en Ontruiming inclusief mondeling deel € 2730,-
(20 dagdelen, 08:30 – 17:00 uur)

Indien de deelnemer reeds in het bezit is van een certificaat “instructeur Eerste Hulp” afgegeven door NIBHV heeft deze vrijstelling voor het mondeling gedeelte en ontvangt men een korting van €200,00.

Herexamen
Per onderdeel € 195,- (maximaal 3 onderdelen: 3x €195=€585)

Cursusbenodigdheden
Gedurende de gehele opleiding dient u te beschikken over de volgende middelen:
Veiligheidsschoenen
Werkhandschoenen (brandvertragend)
Brandvertragende overall bijv. lasoverall
Laptop
Instructie USB Basisopleiding BHV van het NIBHV (Wordt meegeleverd bij het boekenpakket)

Prijzen per persoon excl. BTW

In de cursusprijs zijn alle kosten inbegrepen, zoals:

• Lesmateriaal (cursusmap, USB stick met het lesprogramma van het NIBHV)
• Gebruik van instructiemateriaal
• Inzet ervaren gecertificeerde instructeurs. De cursus wordt gegeven door 2 instructeurs.
• Examen- en certificeringskosten van het NIBHV
• Lunch, koffie- en theearrangement

Offerte