RI&E opstellen

Voor het opstellen van een RI&E en weten wat u hiervoor nodig hebt is handig om te weten waarom het nodig is en wat RI&E precies is. Om die reden leggen we u graag uit waarom RI&E nodig is voor uw organisatie om vervolgens u te helpen bij het opstellen hiervan.

Wat is RI&E?

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn de meeste bedrijven verplicht een RI&E uit te voeren. Maar wat is RI&E precies? RI&E betekent dat bedrijven een inventarisatie moeten maken van de gevaren die het werk voor de medewerkers met zich mee kan brengen en van de mogelijk daardoor ontstane risico’s en de grootte daarvan (evaluatie), en bepalen of zij wel of niet (volledig) voldoen aan wettelijke bepalingen. Een RI&E is eigenlijk een gevaar inventarisatie en risico-evaluatie.

De term RI&E dekt eigenlijk niet volledig de lading van wat met de term risico-inventarisatie en –evaluatie bedoelt. Impliciet hoort ook het plan van aanpak in de RI&E te zitten, waarin de verbetervoorstellen zijn opgenomen. Dus wanneer de gevaren geïnventariseerd zijn, bekeken is of deze tot risico’s kunnen leiden, wanneer deze risico’s op hun grootte beoordeeld (geëvalueerd) zijn en vastgesteld is in welke mate aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, is weliswaar letterlijk aan de term risico-inventarisatie en –evaluatie inhoud gegeven, maar is deze niet compleet zolang er nog geen plan van aanpak met verbetervoorstellen is opgesteld.

Het belangrijkste doel van de RI&E is om het management te ondersteunen bij het voeren van een structureel arbobeleid teneinde de aanwezige risico’s te reduceren en de werkomstandigheden te optimaliseren.

RI&E opstellen

Een RI&E is wel verplicht voor iedere ondernemer die personeel in dienst heeft. Het is echter niet zo ingewikkeld als dat men denkt. De inspectie SZW controleert vaak op dit onderdeel aangezien het de basis van het arbobeleid is. Het vormt als het ware het fundament van het arbobeleid van uw organisatie. De risico’s moeten in kaart worden gebracht en wat daar de mogelijke effecten van zijn. In die gevallen kunt u de juiste beslissingen en/of maatregelen nemen. Via de RI&E wordt het duidelijk.

Het stappenplan

Het stappenplan bij een RI&E opstellen bestaat uit de volgende stappen:

1. Inventarisatie: welke risico’s spelen er in uw organisatie?

2. Evaluatie: hoe groot is het risico?

3. Plan van aanpak: hoe gaat u uw risico’s aanpakken?

4. Toetsen van uw RI&E: voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet?

5. Aan de slag.

Meer informatie over RI&E

Wilt u meer informatie over wat een RI&E is of over het opstellen ervan? Neem dan hier contact op met ons of bel ons op 0168-335445.

Vraag een RI&E op maat aan Lees meer
Offerte